Hepimiz cildimize iyi bakmayı,taze nefes aldırmayı derinlemesine temizlemeyi hedefliyoruz. Bunun için gündüz gece rutinleri oluşturuyor temiz içerikli ürünleri tercih etmeye çalışıyoruz.Kozmetik ürünlerde etiket okumalarını öğrenip bilinçli tercihler yapıyoruz. Peki ürünleri kullandıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? 

Uzun yıllardır geniş kitlelerce kullanılan kozmetik ürünler mikrobiyolojik açıdan steril olma zorunluluğu olmayan ancak tüketici sağlığı açısından uygun kalitede olmaları gerekli olan ürünlerdir.

Bu kalite standartları ile ilgili kurallar Dünya‟da Cosmetic Toiletry and Fragrance Association (CTFA), FDA ve Avrupa Komisyonu gibi kuruluşlar, ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan raporlarla düzenlenmiştir. 

Bu raporlara göre; firmalar üretimleri boyunca çeşitli Kalite Kontrol Testleri,Laboratuar Testleri,Dermatolojik Testler,Mikrobiyal Testler yapmaktadır. Ürünler güvenilir olarak son ürün halini almaktadır.

Bu süreç firmanın sorumluluğunda yürümekteyken ürünü kullanmaya başladıktan sonra bizim sorumluluğumuzda aynı titizlikte devam etmelidir.

Peki neler ile karşılaşıyoruz? Ürünler nasıl kontamine oluyor?

Nasıl önlemler almalıyız?

Kozmetik ürünler, içerdikleri maddelerden dolayı mikroorganizma üremesi için uygun ortamlar oluşturmaktadırlar. Kozmetik ürünler içerdikleri mineraller, karbonhidratlar, yağ asitleri, proteinler, aminoasitler, glikozidler, yağ alkolleri, steroidler, peptidler, vitaminler, bitkisel hammaddeler ve üreme faktörleri ile ürünlerde fazla miktarda kullanılan su mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygun ortamlardır. 

Buralara eğer aklında var ise hangi tarz görsellerin ekleneceğini yazabilirsin yahut direkt inceleyip link bırakabilirsin. Örn: pexels.com

Mikroorganizma kontaminasyonu sonucu, ürün kokusu, rengi, akışkanlığı ve etkisinde istenmeyen değişiklikler meydana gelebilmekte, bütünlüğü bozulmuş deride aşınm a, irritasyon ve alerjiye sebep olabilmektedir.Üreyen bakteriler çoklu kullanımda yan etkilerde bulaşıcı olmaktadır. En sık görülen yan etki için Kontakt Dermatit yani temas dermatiti olduğu gözlenmiştir.

Kontaminasyonu ve yan etkiyi sıfıra indirmek için ne yapmalıyız?

Güvenirliliğinden emin olduğumuz markaları tercih etmeliyiz. Etiketleri dikkatli okumalı bilinçli alışveriş yapmalıyız.Ürünü kullanırken kişiye özel olmasına dikkat etmeliyiz. Mesela; Güneş kremleri bütün aile tarafından kullanılmaktadır. Gün boyunca birkaç kez yeniliyoruz. Her açılışta farklı kişilerden bulaşma söz konusu olacaktır. Bu ürünlerin birkaç saat mikroorganizmalar için optimum sıcaklıkta kaldığı düşünüldüğünde kontamine olan ürünlerdeki mikroorganizmalarda gelişerek tehlike oluşturabilirler. Cilt serumlarını kullanırken direkt cilt ile temas ettirmemeye özen göstermeliyiz. Temizlenmiş ele damlatılıp ardından cildinize sürebilirsiniz. Tonik kapaklarını kapattığınızdan emin olmalı, temiz pamuk yardımı ile uygulamaya özen göstermelisiniz.

Cilt temizliği ve cilt sağlığı bir bütündür.Sağlıklı temizlenmiş bir ciltten her zaman daha doğru bir sonuç alırız.

KAYNAKÇA:

  • http://kimyakongreleri.org/K2012/K2012-011.pdf
  • https://www.mikrobiyolojiktest.com/kozmetik-urunlere-mikrobiyolojik-kontaminasyon-menu-sayfalar-4
  • http://eskisite.mikrobiyoloji.org/pdfler/702080101.pdf 
  • http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46297.pdf